Liobani. Ja prowadzę - idziesz z nami?

Dzieci, młodzież, dorośli
18
PLN
Liobani. Ja prowadzę - idziesz z nami?
out_of_stock
Dostępność
spodziewana dostawa
Cena: 18,00 zł
Cena netto: 18,00 zł
egz.

Niebiańskie prawa w formie prostych wyjaśnień i wskazówek dla młodych ludzi w wieku od 12 do 18 lat.

 

Młodzi ludzie mają zawsze - a dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek - wiele pytań, na które szukają odpowiedzi. Liobani, istota z niebios, udziela im w tej książce wielu cennych rad ukierunkowujących ich na świadome i wypełnione życie i zachęca ich do szukania i rozwijania swoich własnych wewnętrznych wartości, właściwości i talentów - pomaga nastolatkom znaleźć własną drogę w życiu. Znajdą tu oni m.in. odpowiedzi na pytania: Jak mogę wziąć swoje życie we własne ręce? Jak mogę odkryć mój styl i moje szczególne zdolności? Jaki mam wybrać zawód? Jak mogę - z rodzicami lub w gronie przyjaciół - poradzić sobie w trudnych sytuacjach? Co będzie, kiedy się zakocham? Inne poruszane w tej książce zagadnienia dotyczą życia zawodowego, wyboru partnera, małżeństwa itp.

Znajdujące się w różnych rozdziałach ważne w tym wieku tematy opracowane są w sposób zupełnie praktyczny z wielkim zrozumieniem dla młodzieży i jej potrzeb. Młody czytelnik dowiaduje się o swoim duchowym pochodzeniu, o duszy i o głębokim sensie swojego życia na ziemi. Uczy się żyć w dniu świadomie, znajdować we wszystkim negatywnym to, co pozytywne. Dowiaduje się, jak w wielu sytuacjach można znaleźć zgodne z Prawem odpowiedzi i rozwiązania z pomocą wewnętrznego Pomocnika, który jest w każdym człowieku. Młody człowiek pojmuje jak gdyby, że Chrystus jest jego najlepszym przyjacielem. Właśnie w okresie dojrzewania, kiedy potrzeba wolności jest bardzo silna, młodzież uczy się z tej książki, na czym polega prawdziwa wolność, uczy się, że każdy człowiek ma wolną wolę, ale że jednocześnie ponosi odpowiedzialność za to, co robi.

Mimo iż książka kierowana jest do ludzi młodych, to jednak zawarte w niej wyjaśnienia i wskazówki mogą posłużyć również dorosłym.

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Duchowe ciało dzieci Bożych - Duchowe atomy duszy - Każda energia ma swój własny kolor - Pole światła duszy, aura człowieka
 • Pośrednie i bezpośrednie prowadzenie przez Boga na różnych stopniach świadomości - Pośrednie prowadzenie poprzez wydarzenia, ludzi, ciosy losu i energię dnia
 • Dzień, twój przyjaciel: energia dnia - W nocy dusza udaje się na wędrówkę - Marnotrawienie dni - Początek dnia - Dziennik - Nasłuchiwać a słyszeć, patrzeć a widzieć
 • Powiązania pomiędzy duszą, niematerialnymi i materialnymi planetami - Oddziaływanie pól energii w atmosferze ziemi i związanych z ziemią dusz - Skieruj się na Chrystusa, twojego Zbawiciela!
 • Nie ma przypadków: wszystko jest prowadzone lub sterowane - Samozaprogramowanie człowieka
 • Znajduj to, co pozytywne, we wszystkim negatywnym - Zgodne z Prawem odpowiedzi i rozwiązania - Zwracając uwagę na to, co negatywne, znajduj oparcie w tym, co pozytywne!
 • Rozwinięta duchowa świadomość - Prawdziwe bogactwo - Módl się i pracuj - Kodowanie tego co ci jest potrzebne, np. tego czego cię uczą w szkole - Czystemu służy to co czyste
 • Wewnętrzna wolność bezosobowego życia - Służalczość a służenie - "Prawo bagna" samolubnego człowieka - Osobowy i bezosobowy sposób mówienia
 • Intelekt i inteligencja - Rozum jako instrument boskiej inteligencji - Ograniczona zdolność pojmowania ludzkiego mózgu - Zawężona świadomość człowieka, który kieruje się rozumem
 • Wyrozumiałość, życzliwość, tolerancja i ich granice - Więzy wynikające z oczekiwań - Ci, którzy są prostolinijni i bezinteresownie pomagają
 • Świadomość w tobie, Wewnętrzny Pomocnik i Doradca - Otrzymywanie odpowiedzi i znajdowanie rozwiązania np. przy odrabianiu lekcji - Sumienne i bezinteresowne postępowanie sprawi, że będzie ci się dobrze wiodło
 • Wolna wola człowieka - Droga do stałego kontaktu ze świadomością w nas, do prawdziwej inteligencji i mądrości: postanowienia, mierniki i wskazówki
 • Wewnętrzny Przyjaciel i Doradca prowadzi cię i wspiera w każdej sytuacji - Przykład: ustne lub pisemne egzaminy
 • Programy - To, co twoja dusza przyniosła ze sobą, wpływa na wybór twojego zawodu - Skłonności i możliwości, wspomnienia i odpowiedniki przyniesione przez duszę na ten świat
 • Istota duchowa w szacie ziemskiej - Starzenie się i przekwitanie - Znajdź prawdę "zawartość kapsułki"
 • Okres dojrzewania - "Burza i napór" zmysłów i uczuć - Miłość od pierwszego wejrzenia? - Popędów nie tłumimy, lecz uszlachetniamy je - Zewnętrzne i wewnętrzne wartości mężczyzny i kobiety - Być zakochanym lub odczuwać wewnętrzną ofiarną miłość jako podstawę partnerstwa - Błędny podział ról - Matka lub "kwoka" - Obranie właściwego kursu w okresie dojrzewania ma decydujące znaczenie
 • Życie zawodowe - Nastawienie do pracy i zapłaty - Nic nie dzieje się przypadkowo, również w miejscu pracy - Koledzy i prawo odpowiedników - Polarność - Kamień mędrca - Stań się bezosobowym i mądrym!
 • Wybór towarzysza lub towarzyszki życia - Kryteria: zewnętrzne lub wewnętrzne wartości - Zadania we wspólnym życiu - Co cię przyciąga? Do czego dążysz?
 • Małżeństwo i partnerstwo: przymierze z Bogiem - Akt ślubowania dwojga towarzyszy życia - Duchowo-etyczne zasady dobrego małżeństwa i partnerstwa - Harmonia wewnątrz i na zewnątrz
 • W zewnętrznym ukazuje się wewnętrzne: mieszkanie i odzież - Absolutność niebios - Wszystko, co materialne, jest względne i przemijające - Każdy potrzebuje swojego małego, własnego królestwa - Perspektywy dla dorastających: krąg się zamyka. Jak w niebie, podobnie jest na ziemi: wielkie rodziny w Królestwie Pokoju

Fragment

Znajduj to, co pozytywne we wszystkim, co negatywne - Zgodne z Prawem odpowiedzi i rozwiązania - Zwracając uwagę na to, co negatywne,
znajduj oparcie w tym, co pozytywne!

Usłyszałeś, że we wszystkim negatywnym jest to, co pozytywne! To, co pozytywne, jest rozwiązaniem dla wszystkiego, co ciebie spotyka. Pozytywne siły mówią ci, jak możesz przezwyciężyć to, co sprzeczne z Prawem, to co ludzkie, i jakie kroki musisz uczynić. Pozytywne siły mówią ci też, że jesteś jeszcze taki, jak teraz myślisz i mówisz, jakie więc są teraz twoje komunikacje. Jeśli spotka cię coś negatywnego - może to być tylko krótki moment zazdrości w tobie - to szukaj w tym pozytywnego, rozwiązania! Wiesz, że w każdym wzburzeniu, we wszystkim co ludzkie, jest zalążek pozytywnego, jako pomoc do rozpoznania i urzeczywistnienia.

Módl się często i proś wciąż na nowo Chrystusa Bożego, Ducha w tobie, o wewnętrzne prowadzenie i rozpoznanie we wszystkim. Tą prośbą do Ducha Bożego o pomoc w rozpoznaniu i oczyszczaniu tego co ludzkie, uruchamiasz zalążek pozytywnych sił. One zaczynają wtedy silniej wibrować i szukają sposobu, aby się z tobą skomunikować. To, w jakim czasie i w jaki sposób znajdziesz rozwiązanie, pozostaw Bogu, twojemu niebiańskiemu Ojcu w Chrystusie, twoim Zbawicielu. Zaufaj i bądź pewny, że rozwiązanie z rąk Bożych otrzymasz wtedy, kiedy będzie to dla ciebie dobre.

Człowiek jest związany ze wszystkim, co do siebie przywiązuje. Jeżeli jego dzieła są sprzeczne z boskim Prawem, to przenika je prawo kauzalne, prawo siewu i zbioru, a człowiek, który je stworzył, wiąże się ze swoim ludzkim dziełem. Jeżeli zaś dzieła człowieka, to co stworzył, są w woli Bożej, a więc w prawie Bożym, wtedy to, co czyni, jest błogosławione i przeniknięte prawem miłości.

Dobrzy ludzie, których dusze są świetliste, nie przywiązują swoich współbraci do siebie, gdyż nie oczekują, aby bliźni czynił to, co oni uważają za słuszne. Świetlisty człowiek jest pełen zrozumienia, tolerancji i życzliwości. Odpowiednio do tego są też jego dzieła i jego postępowanie. Taka duchowa postawa prowadzi do ofiarnej miłości i do prawdziwej służby dla bliźniego. Dzieła takiego człowieka są dobre i służą dobru ogółu, a nie tylko jego dobru.

Samolubni ludzie myślą tylko o sobie. Cokolwiek czynią, pragną za to dowartościowania i uznania. Wyrozumiałość, tolerancja i życzliwość nie znaczą, że powinieneś potwierdzać negatywne czyny bliźniego! Nie mów jednak negatywnie o bliźnim i jego postępowaniu, gdyż każdy człowiek znajduje się na innym stopniu świadomości i może nie rozpoznawać, co w danej chwili czyni. Uduchowiony człowiek może wprawdzie takiemu bliźniemu zwrócić uwagę na jego błędy i słabości, ale nie wolno mu z ich powodu czynić bliźniemu zarzutów.

Według Bożego prawa ofiarnej miłości uduchowiony człowiek stara się zwracać uwagę na to co negatywne poprzez to co pozytywne. Oznacza to, że powinieneś znajdować to co pozytywne we wszystkim co ludzkie, we wszystkim negatywnym, w mówieniu i postępowaniu, i najpierw mówić o tym co pozytywne, a dopiero potem o tym co negatywne! Dzięki wyrozumiałości, tolerancji i życzliwości wobec bliźniego uda ci się znaleźć w nim wiele pozytywnych aspektów. Na nich opieraj rozmowę, a potem ostrożnie skieruj ją na błędne zachowanie i postępowanie. Kto najpierw mówi o tym, co pozytywne, ten znajdzie też właściwe słowa dla tego, co negatywne, aby zwrócić na to uwagę bliźniego. Rozpoznaj! Taki sposób prowadzenia rozmowy - od pozytywnego do negatywnego - jest krokiem prowadzącym do bezosobowego, myślenia, mówienia i postępowania. Zapytasz teraz: "Co jest osobowe, a co bezosobowe?" W moich wyjaśnieniach jeszcze do tego powrócę. Bądź cierpliwy.

Jeszcze raz chciałabym powrócić do rozwiązania, które zawarte jest we wszystkim negatywnym. Spotykasz np. kolegów, koleżanki albo nauczycieli z twojej szkoły. Spostrzegasz, że nie każdy wygląda na szczęśliwego. Jeden jest ponury, drugi nie odpowiada na twoje pozdrowienie, mimo że je usłyszał, inny znowu opuścił głowę, bo poruszają go ciężkie myśli, jeszcze inny jest uprzejmy i szczęście promieniuje z jego oczu. Tutaj przestrzegaj tej podstawowej zasady: wszystkim okazuj wyrozumiałość, gdyż często ty jesteś w tej samej sytuacji! Oni, stosownie do obciążeń swoich dusz, są albo sterowani, albo prowadzeni. Kiedy np. rozmawiasz w szkole z przyjaciółmi lub przyjaciółkami, to uświadom sobie, że w każdym pytaniu, w każdym słowie i w każdym zdaniu zawarte jest rozwiązanie, odpowiedź, którą możesz dać według prawa Bożego.

Jeżeli mówisz lub piszesz pozytywnie, tzn. bezinteresownie, to nie musisz szukać słów rozwiązania, gdyż twoje słowa są wówczas jasne i wyraźne. Najpierw w sobie samym odczuwasz to, co powinieneś powiedzieć lub napisać. Zanim odpowiesz, przemówisz, napiszesz lub zaczniesz działać, powinieneś najpierw zabrać do wnętrza to, co usłyszałeś lub czytałeś, aby znalazło w tobie oddźwięk.

W każdym człowieku, również w tobie, jest wszechświadomość. Jest to nieobciążalny Duch, Bóg, wszystko przenikająca siła, działająca we wszelkim bycie. Duch Boży daje ci zatem zgodną z Prawem odpowiedź na każde pytanie i zgodne z Prawem rozwiązanie w każdej trudności i w każdym problemie. Zgodne z Prawem odpowiedzi i rozwiązania możesz otrzymać tylko z wszechświadomości, z wszechobecnego płynącego Ducha, z Boga. Warunkiem tego jest jednak, abyś już nie potępiał swoich współbraci, abyś więc nie sądził ich słów i czynów, lecz okazywał im wyrozumiałość. Wtedy też będziesz odbierał z głębi wnętrza. Okazywanie wyrozumiałości nie znaczy jednak, że powinieneś potwierdzać to, by ludzie pozostali takimi, jakimi często są: ludzkimi i negatywnymi, tzn. sprzecznymi z Prawem wobec niemalże wszystkiego.

Jeżeli będziesz wciąż na nowo przyjmował swoje ja, aby je rozpoznać i przezwyciężyć, przekazując jego aspekty Chrystusowi i - o ile to jest konieczne - prosząc bliźniego o przebaczenie i przebaczając mu oraz naprawiając krzywdę, którą mu wyrządziłeś, to będziesz coraz bardziej żył w sobie i zbliżysz się do boskości w swoim wnętrzu.

Im bliżej boskiego prazdroju się znajdziesz, tym bardziej twoje odpowiedzi będą wypływać z boskiego Prawa. Wtedy także i rozwiązania wszystkich trudności i problemów przyjdą z czystego źródła, z Boga w tobie. Bowiem to co jest boskie, nieobciążalne w twojej duszy, ukazuje ci rozwiązania wszystkich problemów i trudności. Stamtąd spłyną na ciebie w każdej rozmowie zgodne z Prawem odpowiedzi na wszelkie pytania.

Odpowiedzi i rozwiązania dane ci przez Ducha Bożego, przez odwieczne prawo miłości są bezosobowe. To co bezosobowe nie wartościuje. Ono wyraża się tak, że ty i twój bliźni nie poniesiecie szkody. To co bezosobowe pozostawia wolną wolę każdej duszy i każdemu człowiekowi. Nie zmusza bliźniego do niczego. Udziela tylko rad i pomocy i pozostawia tobie i bliźniemu decyzję, czy chcecie tak postąpić czy też nie. To co bezosobowe w tobie jest boskim doradcą, który nie wywiera nacisku. Zgodna z Prawem, bezosobowa odpowiedź i takie samo rozwiązanie wypłyną z twojego wnętrza tylko wtedy, gdy będziesz starał się odłożyć to co ludzkie, aby zbliżyć się do prastrumienia, do wszechświadomości. Nie potępiaj i nie osądzaj, gdyż wszystko co od ciebie wychodzi, znowu do ciebie powraca!

Jeżeli rozmawiasz z bliźnim, z twoimi rodzicami, krewnymi, kolegami, koleżankami i nauczycielem, pamiętaj o moich słowach - pozostań bezosobowy! Znajdź w sobie właściwe słowa, które możesz wnieść do rozmowy - zgodną z Prawem odpowiedź, sprawiedliwe rozwiązanie we wszystkich trudnościach i problemach.

Jak możesz odnaleźć Boga w swoim wnętrzu, wewnętrznego Boga, który jest wszechświadomością, Praduchem?

Po pierwsze, wycofaj swoje zmysły! Nie patrz jedynie na sprawy zewnętrzne. Wszystko, co jest na zewnątrz, i jakiekolwiek się wydaje, zawiera to, co dobre, co boskie, byt. Ludzkich słów nie tylko słuchaj, lecz wczuwaj się w nie, a znajdziesz w nich sens.

Nie poruszaj też żadnych myśli o tym, co było powiedziane. Najpierw to, co było powiedziane weź do twojego wnętrza. Potem proś Boga o właściwą odpowiedź, o odpowiedź zgodną z Prawem. Wtedy będziesz odbierał.

Wiedz, że człowiek, niskie ja, bardzo szybko poniża innych i wydaje opinie. Ten, kto poniża, chce tym samym wywyższyć siebie. Kto poniża innych, aby siebie wywyższyć, jest mało uduchowiony, brak mu boskiej energii. Poniżać oznacza posądzać o coś bliźniego lub oskarżać go o coś ludzkiego. Kto tak robi, chce tym samym powiedzieć: „Jestem lepszy od bliźniego”. To jest wywyższanie się.

Wycofaj się więc i staraj się odebrać w sobie to, co mówi twój bliźni! Uda ci się to tylko wtedy, kiedy przyjmiesz bliźniego do serca – kiedy nie będziesz go poniżał, lecz przysłuchiwał się mu bez wartościowania go w swoich myślach. Przyjąć bliźniego, oznacza okazywać mu wyrozumiałość, gdyż w wyrozumiałości jest prawdziwe zrozumienie. Tylko wtedy z twojego wnętrza wypłynie prawdziwa odpowiedź lub zgodne z Prawem rozwiązanie, a to oznacza, że uświadomi ci się poprawna odpowiedź lub właściwe rozwiązanie.

Jeśli więc możesz przyjąć bliźniego, to będziesz też mógł przyjąć jego słowa w tej części twojej duchowej świadomości, którą już rozwinąłeś, a więc w tej, która jest nieobciążona i świetlista. Jeśli cienie nałożone na twoją boską świadomość są już rozświetlone lub nawet usunięte, to światło silniej je przenika i odbierasz rozwiązanie zgodne z Prawem. Ono promieniuje wtedy w twoje oczyszczone i skierowane na Boga komórki mózgowe i przekazuje ci odpowiedź w trudnościach i problemach, a więc odpowiedź na pytania w rozmowach czy listach.

Również w twoich lekcjach zawarte jest zgodne z Prawem rozwiązanie. Ale do tego jeszcze powrócimy.

Posiadasz więc w sobie każde zgodne z Prawem rozwiązanie i każdą odpowiedź, gdyż twoje wewnętrzne ciało jest boskie, jest samym Absolutnym Prawem. Otrzymasz je jednak tylko wtedy, kiedy nie będziesz przeciw bliźniemu, lecz dla niego.

Absolutne Prawo ma zgodną z Prawem odpowiedź na każde pytanie i zgodne z Prawem rozwiązanie każdej trudności i każdego problemu – wszystkiego, co się dzieje.

Nawet w każdym przedmiocie jest pozytywna siła, rozwiązanie problemów i trudności, które mają z nim związek. Zgodne z Prawem rozwiązanie mówi ci, jak powinieneś poruszać i obserwować przedmioty i rzeczy lub też jak ich używać.

***

Dane techniczne

okładka: miękka
format: 14,2 x 20,5 cm
strony: 224
isbn: 3-89371-336-0

Produkty powiązane

Śmigająca gwiazda Halena Śmigająca gwiazda Halena

Halena, żywiołowe, rezolutne gwiezdne dziecko wyrusza samodzielnie w pełną przygód i odkryć podróż przez Kosmos. Po drodze doświadcza wielu spotkań: nawiązuje przyjaźń ze Słońcem, rozśmiesza markotny Księżyc, wyprowadza z równowagi zasadniczego Marsa, rozmawia z dziećmi zamieszkującymi Ziemię i zabarwia...

Cena: 25,00 zł

Opinie o produkcie (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl