To jest Moje Słowo. A i Ω. Ewangelia Jezusa

Boże proroctwo dziś
35
PLN
To jest Moje Słowo. A i Ω. Ewangelia Jezusa
To jest Moje Słowo. A i Ω. Ewangelia Jezusa 2 4.4
in_stock
Dostępność
produkt dostępny
Cena: 35,00 zł
Cena netto: 35,00 zł
egz.

Postać Jezusa z Nazaretu fascynuje ludzi do dnia dzisiejszego. Wobec wielu rozbieżnych poglądów dotyczących jego życia, jego nauki i tego, jak Jezus chciał, by była ona zrozumiana, wielu ludzi pyta: "Jak to było naprawdę?". Zostały o nim napisane niezliczone książki, czy jednak ich autorzy rzeczywiście pojęli jego posłanie? Gdzie można dzisiaj znaleźć jego niesfałszowaną naukę, jego autentyczne słowo?

Poprzez słowo prorocze naszych czasów sam Chrystus darował nam potężne objawione dzieło, które po pierwsze: wyjaśnia i pogłębia wiedzę o jego życiu i działaniu jako Jezusa, a po drugie: daje odpowiedzi na wiele pytań, które ludzie dzisiejszych czasów często sobie zadają. Tym dziełem jest książka "To jest Moje Słowo. Alfa i Omega. Ewangelia Jezusa". Czytelnik poznaje tu fundamentalne duchowe powiązania, na podstawie których może lepiej opanować swoje życie; znajduje odpowiedzi na pytania dotyczące sensu i celu naszego życia na ziemi, życia po śmierci, proroczego słowa, Kazania na Górze, obecnego stanu naszej planety i przyszłego rozwoju Ziemi i całej przyrody. Na nowo odkrywa Jezusa z Nazaretu - odkrywa go jako syna Bożego, przybliżającego ludziom Boga jako dobrotliwego Ojca, który nie chłoszcze i nie karze, lecz bezgranicznie kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i wskazuję im drogę, na której mogą zmienić swoje życie tak, aby było ono wypełnione sensem i wolnością.

Książka zawiera też wiele aspektów, których nie ma w znanych nam ewangeliach, jak np. to, że Jezus poważał całe stworzenie jako część siebie samego. Jego życie daje nam przykład na to, jak mamy obchodzić się ze zwierzętami i z przyrodą. On ujmował się za nimi i chronił je. Również techniczne wynalazki naszych czasów oraz tematy takie jak wiwisekcja, inżynieria genetyczna, energia jądrowa itd. naświetlane są z zupełnie innej, nowej perspektywy. Czytelnik znajduje też wyjaśnienia tak zwanych "cudów", jak np. nakarmienie pięciu tysięcy lub uzdrawianie chorych przez Jezusa, który mógł darować ludziom uzdrowienie, ukojenie i nadzieję, o ile oni naprawdę przyjmowali jego naukę i wprowadzali ją w czyn. Książka ta daje nam istotny wgląd w to, co było, co jest i co będzie.

Spis treści

 • Przedmowa
 • Ja Jestem
 • Prolog
 • Zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela
 • Czyste poczęcie Jezusa Chrystusa
 • Narodziny Jana Chrzciciela i nadanie mu imienia
 • Narodziny Jezusa Chrystusa
 • Wielbiący mędrcy i Herod
 • Dzieciństwo i młodzieńcze lata Jezusa
 • Kazanie Jana Chrzciciela nawołujące do opamiętania się
 • Chrzest Jezusa Chrystusa
 • Czterokrotne kuszenie
 • Józef i Maria przygotowują Jezusowi ucztę - Andrzej i Piotr znajdują Jezusa
 • Namaszczenie Jezusa przez Marię Magdalenę
 • Wesele w Kanie - Uzdrowienie w Kafarnaum
 • Pierwsze kazanie w synagodze
 • Powołanie Andrzeja i Piotra - Człowiek, który tresował psy - Bogacze
 • Uzdrowienie trędowatego, sparaliżowanego i głuchego
 • Powołanie Mateusza - młode wino w starych naczyniach
 • Jezus wysyła dwunastu
 • Wysłanie siedemdziesięciu dwóch
 • Jezus naucza jak się modlić
 • Powrót siedemdziesięciu dwóch
 • Jezus gani okrucieństwo względem konia
 • Wskrzeszenie córki Jaira
 • Jezus i Samarytanka
 • Jezus potępia okrucieństwo - Uzdrawia chorych i wypędza diabły
 • Kazanie na Górze (Część 1)
 • Kazanie na Górze (Część 2)
 • Kazanie na Górze (Część 3)
 • Jezus uwalnia zwierzęta i potwierdza tożsamość Jana Chrzciciela
 • Nakarmienie pięciu tysięcy - Jezus kroczy po wodzie
 • Chleb życia i żywy krzew winny
 • Chleb życia - Wyznanie Piotra - Poganiacz wielbłądów
 • Bóg jako pokarm i napój - Znaczenie ciała i krwi
 • O krwawych ofiarach i odpuszczaniu grzechów - Uzdrowienie przy kąpielisku Betsaida
 • Miłość Jezusa do wszelkiego stworzenia
 • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - Maria i Marta
 • Cudzołożnica - Faryzeusze i celnicy
 • Odrodzenie duszy
 • O zabijaniu zwierząt - Wskrzeszenie młodzieńca z miasta Nain
 • Siedem przypowieści o Królestwie Niebios
 • Jezus wyjawia przypowieści o Królestwie Niebios
 • Nawrócenie ptasznika - Uzdrowienie ślepca
 • Jezus naucza o małżeństwie - Uzdrowienie dziesięciu trędowatych
 • Bogacz i Królestwo niebiańskie - Przykazania oczyszczenia
 • Świadectwo dwunastu - Główne filary gminy
 • Szukanie znaków - Nieczysty duch - Rodzice i rodzeństwo Jezusa - Ziemskie bogactwo
 • Przemienienie Jezusa - Dwanaście Przykazań
 • Właściwe zrozumienie przykazań - Przypowieść o bogatym człowieku i o żebraku Łazarzu
 • Jezus karmi tysiąc ludzi i uzdrawia w szabat
 • Prawdziwa świątynia Boga
 • Chrystus, światło tego świata
 • Prawda daje wolność - O prawidłowym zrozumieniu przykazań
 • Jezus wyjaśnia Swoją preegzystencję - Wierzyć znaczy rozumieć
 • Uzdrowienie ślepego od urodzenia - Pytanie saduceuszy o zmartwychwstanie
 • Przesłuchanie ślepego od urodzenia - Uczniowie duchowym ciałem Chrystusa
 • Chrystus, dobry pasterz - Jedno z Ojcem
 • Wskrzeszenie Łazarza
 • O małych dzieciach - Przypowieść o rybach - Przebaczenie grzechów
 • Radość ze skruszonego grzesznika - Przypowieść o synu marnotrawnym
 • O czujności - Celnik Zacheusz
 • Jezus gani uczonych w Piśmie i faryzeuszy za obłudę
 • Jezus zapowiada koniec naszych czasów
 • Przypowieść o dziesięciu pannach
 • Przypowieść o talentach
 • O istocie Boga
 • Ostatnie namaszczenie Jezusa przez Marię Magdalenę - Przygotowanie zdrady
 • Nauki o doskonałości
 • Wjazd do Jerozolimy - Sąd ostateczny
 • Przypowieść o boskim sądzie
 • O śmierci, odrodzeniu i życiu
 • Jezus gani Piotra za jego gwałtowność
 • Oczyszczenie świątyni
 • Pożegnalne mowy Jezusa
 • Krzew winny
 • Jezus przygotowuje Swoich uczniów na to, co nadejdzie
 • Ostatnia wieczerza paschalna
 • Umycie nóg - Ostatnia wieczerza
 • Męka w ogrodzie Getsemani
 • Zdrada Judasza - Zaparcie się Piotra
 • Przesłuchanie przed arcykapłanem Kajfaszem
 • Skrucha Judasza
 • Przesłuchanie przed Piłatem
 • Ukrzyżowanie Jezusa
 • Pogrzeb Jezusa
 • Zmartwychwstanie Jezusa
 • Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwóm uczniom w Emaus
 • Jezus ukazuje się w świątyni i kończy się składanie krwawych ofiar
 • Jezus ukazuje się Swoim uczniom
 • Ósmy dzień po zmartwychwstaniu
 • Jezus pojawia się przy jeziorze Genezaret
 • Co to jest Prawda?
 • Przedmowa do Porządku Gminy
 • Reguły dla Gminy (Część 1)
 • Reguły dla Gminy (Część 2)
 • Reguły dla Gminy (Część 3)
 • Reguły dla Gminy (Część 4)
 • Wniebowstąpienie
 • Wylanie Ducha Świętego
 • Posłowie
 • Prawa Boże dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa
 • Wewnętrzna Droga "Bliżej mój Boże do Ciebie"
 • Dla zrozumienia tego dzieła: Proroctwo Boże

Fragment

Jezus naucza jak się modlić

Poprawne i niepoprawne modlenie się (2-4). Esencja wszelkiego bytu jest w głębi wnętrza każdej duszy - Temu, kto świadomie żyje w łączności z Bogiem, Jego wszechmoc służy we wszystkich formach bytu (6). Upominanie z Miłości i z Powagi (8). Poszanowanie życia roślin i zwierząt (9). Odpowiedzialność uzdrowionego (10)

1. A gdy Jezus modlił się na wzniesieniu, przyszli do Niego niektórzy z uczniów Jego, a jeden z nich rzekł: "Panie, naucz nas, jak mamy się modlić". I rzekł Jezus do niego: "Gdy modlisz się, to pójdź do swej cichej izdebki. I kiedy zamkniesz drzwi, módl się do Ojca, który jest nad tobą i w tobie. A Ojciec twój, który widzi też to, co najdalsze, otwarcie ci odpowie.

2. Ale kiedy wspólnie gromadzicie się i razem się modlicie, nie używajcie próżnych powtórzeń, albowiem wasz niebiański Ojciec wie, czego potrzebujecie pierwej niżbyście Go prosili. Tedy módlcie się tak:

3. Ojcze nasz, który jesteś nad nami i w nas, święte niech będzie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje do wszystkich w mądrości, miłości i sprawiedliwości. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Pozwól nam codziennie mieć udział w Twoim świętym chlebie i daj nam owoc żywej latorośli winnej. I tak jak Ty nam odpuszczasz nasze winy, tak i my odpuszczajmy wszystkim, którzy przeciw nam zawinili. Wylej Twoją dobroć na nas, abyśmy to również uczynili innym. W godzinie pokuszenia wybaw nas ode złego.

4. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała: od wieczności po wieczność. Teraz i na całą wieczność. Amen. (Rozdział 19, 1-4)

 

Ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo:

Wyuczone modlitwy, powtarzane słowo w słowo, mają mało siły, gdyż pochodzą z rozumu, a nie z serca. Słowa wypowiadane byle jak nie są uduchowione. One nie docierają do Boga w głębi wnętrza człowieka, gdyż człowiek nie natchnął ich życiem z Boga. Modlitwy podyktowane rozumem mogą jeszcze bardziej wprowadzić w błąd tego, kto już zabłądził przez swój błędny sposób myślenia. Ten, kto modli się, a postępuje inaczej, niż wypowiada to w modlitwie, obarcza się kolejnymi obciążeniami.

Dlatego powinniście się modlić sercem. A kiedy wypowiadacie na głos wasze modlitwy, powinny być one natchnione Wewnętrznym Życiem, którym Ja Jestem. Dlatego znaczenie ma jedynie modlitwa płynąca z serca, a nie wypowiadanie samych słów. Nie powinniście więc dosłownie powtarzać ułożonych modlitw. Również i tej modlitwy, która jest tutaj spisana, nie powinno się rozumieć i powtarzać dosłownie. Każda modlitwa powinna być przyjęta zgodnie z jej sensem, ponieważ mowa serca jest mową odczuć duszy. Jeżeli odczucia serca ujęte są w słowa, a przez bliźnich brane są dosłownie, to tracą zawarty w nich sens.

Moi, którzy wiernie idą w Moje ślady, coraz bardziej wnikną w doskonałość życia. Ich modlitwy będą wtedy życiem we Mnie, to znaczy wypełnianiem odwiecznego Prawa. Do tego, kto rozwinął w sobie Królestwo Boże - życie, Królestwo Boże przyszło i odtąd będzie on żył życiem z Boga.

"Pozwól nam codziennie mieć udział w Twoim świętym chlebie i daj nam owoc żywej latorośli winnej". Tymi słowami określone jest Wewnętrzne Życie - Duch, który również w materialnej substancji utrzymuje materialne ciało.

Sensem wypowiedzi: "W godzinie pokuszenia wybaw nas ode złego", jest: Panie, Ty nas prowadzisz pośród pokus, abyśmy znaleźli wyjście z labiryntu ludzkiego ja i nie ulegali już temu, co nas kusi, czyli temu co jest złe.

 

5. I gdziekolwiek siedmiu zgromadza się w imię Moje, tam Ja Jestem pośród nich; a nawet gdzie będą trzej albo tylko dwaj zgromadzeni. I nawet gdy jeden tylko modli się w ciszy, tam Ja Jestem z tym jednym.

6. Podnieście kamień, a znajdziecie Mnie. Rozłupcie drzewo, a tam Ja Jestem. Albowiem jak w ogniu i w wodzie, tak w każdej formie życia jest objawiony Bóg jako jej życie i jej substancja". (Rozdział 19, 5-6)

 

Ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo:

Poważajcie, ceńcie i czcijcie moc stworzycielską we wszelkim bycie! Zrozumcie, wszystko, co jest z mocy i światła, każdy człowiek nosi w głębi swej duszy. Duchowe ciało w człowieku jest substancją wszelkiego bytu, gdyż Bóg, odwieczny Ojciec, każdemu ze swoich dzieci wszystko darował jako esencję, jako dziedzictwo. We wszystkich formach życia jest odwieczny Duch i on też wypływa ze wszystkich form życia.

Kiedy człowiek świadomie staje się dzieckiem Bożym, to Boża wszechmoc służy mu poprzez wszystkie formy bytu, przez kamień, drewno, ogień i wodę, przez kwiaty, trawy, rośliny i zwierzęta. Wszystkie ciała niebieskie służą temu, kto żyje we Mnie, w Duchu Prawdy. Jeżeli moc stworzycielska przeniknie stworzenie, którego dusza jest pełna światła i siły, to będzie ono znowu świadomie dzieckiem - synem lub córką nieskończoności i obejmie znowu wszechmoc, swoje dziedzictwo.

Każdy dzień na tej ziemi jest darem dla człowieka, aby się w nim rozpoznał i odnalazł. Królestwa przyrody ofiarowują się człowiekowi. Ogień i woda, a także ciała niebieskie służą mu w dzień i w nocy. Rozpoznajcie, jak bogaty jest dzień dla każdego z osobna! Bogatym jest każdy człowiek, który udostępni sobie wewnętrzne bogactwo. Bogaty jest zaprawdę ten, kto jest w łączności z Wszechmocnym i w ten sposób staje się znowu wszechmocą. Bóg jest wszechmocny, bo jest wszechobecny, a czysta istota jest wszechmocą z Niego. Ona jest boska.

 

7. I Pan powiedział: "Jeśliby brat twój zgrzeszył w słowach siedem razy na dzień i siedem razy na dzień żałował, przyjmij go". A Szymon zapytał Go: "Siedem razy jednego dnia?"

8. Pan zaś, odpowiadając mu, rzekł: "A ja powiadam ci, że również siedem razy siedem; bowiem nawet u proroków, kiedy już byli pomazani Duchem Świętym, znajdowano przejawy grzechu. (Rozdział 19, 7-8)

 

Ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo:

Każde wzburzenie i każda wypowiedź, która ma przywołać człowieka do porządku, a nie wypływa z ognia Ducha Świętego - a więc nie wynika z miłości, powagi i siły Bożej - nie jest w Duchu i z Ducha, lecz z człowieka i jest grzechem.

Dlatego uważajcie, żeby to, co mówicie, wypływało z ognia Ducha Świętego. Nawet jeżeli to, co mówicie, jest bardzo poważne i wstrząsa człowiekiem, musi być wypowiedziane z ofiarnej miłości i z boskiej powagi. Wszystko inne przeciwne jest Duchowi Świętemu. To dotyczy wszystkich ludzi, bez względu na to, czy podążają do Boga czy nie, nawet jeśli są powołani, jak na przykład prorocy.

Niech wam jeszcze i to będzie wiadome: Jeżeli prawdziwy prorok, którego Bóg powołał i który poddał się Jego woli, będzie przez współbraci tak długo nękany i wikłany w różne działania, aż naruszy to substancję jego wewnętrznej siły, to otrzyma on od Boga dodatkową energię. Kiedy w sytuacji tej oburzy się z powodu braku urzeczywistnienia lub spełnienia albo z powodu sprzecznych z Prawem uczynków swoich bliźnich, do których doszło mimo nabytej przez nich duchowej wiedzy, to otrzymuje tę dodatkową energię, która w nim unieważnia to, co przez wzburzenie powstało, ponieważ nie wynikło to z jego odpowiedników, lecz z nadużywania jego sił.

 

9. Bądźcie więc oględni, dobrotliwi, wyrozumiali i życzliwi nie tylko wobec równych sobie, ale też wobec wszelkich stworzeń, które są pod waszą opieką; albowiem dla nich wy jesteście podobni bogom, ku którym one spoglądają w swej niedoli. Wystrzegajcie się złości, bowiem wielu grzeszy w złości i żałuje tego, kiedy złość im przejdzie". (Rozdział 19, 9)

 

Ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo:

Dziecko Boże jest podobieństwem Boga Ojca i dlatego jest - samo w sobie - wiecznie czerpiącą siłą, gdyż nosi w sobie wszystkie substancje odwiecznej siły. Dlatego zwierzęta, rośliny i kamienie podnoszą wzrok ku podobieństwu Boga i życzą sobie jedności z dojrzałymi istotami z Boga, ku któremu ciągle kształtujące się życie duchowo wzrasta i doskonali się.

Odczuwajcie więc łączność z wszelkim stworzeniem i ze wszystkimi kamieniami i roślinami, i chrońcie życie, które jest wam powierzone! Kwiaty i trawy są ofiarnymi darami z ręki Boga. Dlatego bierzcie je na swój użytek dopiero wtedy, kiedy ich zewnętrzne życie znajduje się w przekwicie. I starajcie się pozostawić korzenie w glebie. Bierzcie to, co wyrasta z korzeni, ale tylko wtedy, kiedy dla tej formy życia nadszedł czas. A kiedy wybieracie je z korzeniami, to złóżcie je w cieniu, aby życie mogło się z nich powoli wycofać i powrócić do prasubstancji, w której wszystkie siły są zjednoczone. Czyńcie wszystko z prawdziwą miłością i z wyrozumiałością, bowiem wszystko żyje.

Nie zabijajcie nigdy zwierzęcia dla waszego osobistego użytku. Zrozumcie: przyroda, życie stworzenia, obdarowuje was. Owoce pól, ogrodów i lasów powinny wam wystarczyć. I nigdy umyślnie nie depczcie życia - ani zwierząt, ani roślin. Ten, kto umyślnie depcze życie, stwarza przyczyny. Depcze on tym samym swoje własne życie i będzie z tego powodu cierpiał.

 

10. I był tam człowiek z uschniętą ręką, który przyszedł do Jezusa i rzekł: "Panie, byłem murarzem i zarabiałem na utrzymanie rękami swoimi. Błagam Cię, przywróć mi moje zdrowie, abym nie był zmuszony żebrać o chleb ku hańbie mojej". A Jezus uzdrowił go i rzekł: "Istnieje dom nie rękami zbudowany, bacz, abyś również ty w nim zamieszkał". (Rozdział 19, 10)

 

Ja, Chrystus, wyjaśniam, prostuję i pogłębiam słowo:

W rękę człowieka, która zgodnie z prawem siewu i zbioru była chora, z powrotem wpłynęło życie, aby mógł on znowu zarabiać na swoje utrzymanie. Dałem mu też naukę, na dalszą drogę jego życia: Wróć do domu, który nie jest zbudowany ludzką ręką - czyli wejdź w twoje wnętrze, gdyż jest ono świątynią Boga. Jeżeli człowiek tego dokona, to siła, którą ode Mnie otrzymał, będzie w nim nadal działać. Jeżeli tego nie dokona, to tylko przejściowo jest mu dane to, co Ja mu darowałem: życie w jego ręce. Ten, kto mimo tego daru życia dalej grzeszy, przywołuje znowu to, co Ja unieważniłem; wtedy skutki grzechu będą tylko odwleczone.

Bóg daje! Co człowiek z tym darem zrobi, zależy jedynie od duszy i człowieka. Człowiek otrzymał wskazówkę z odwiecznego Prawa, żeby już więcej nie grzeszył i żeby udał się do świątyni swego wnętrza. Tym samym nie jest on już człowiekiem niewiedzącym. Człowiek wiedzący ponosi odpowiedzialność za to, co wie.

***

Dane techniczne

okładka: twarda
format: 13 x 19 cm
strony: 1056
isbn: 83-911929-6-2

Produkty powiązane

Prachrześcijański nurt Prachrześcijański nurt

Ludzi idących w ślady Jezusa z Nazaretu zwalczano za wszystkich czasów. Niejedna prachrześcijańska wspólnota była okrutnie rozbita i zgładzona. Jednak ten prachrześcijański nurt występuje wciąż od nowa. Chrystus Boży w Jezusie z Nazaretu obiecał tym, którzy idą w Jego ślady, że gdy powróci do domu Ojca, będzie im...

Cena: 0,00 zł

Kim był Jezus z Nazaretu? Jego dzieciństwo i młodość Kim był Jezus z Nazaretu? Jego dzieciństwo i młodość

Niezależnie od wykładni kasty kapłanów i fałszerstw posłusznych Kościołom historyków oraz tych, którzy na zlecenie Kościołów tworzyli i tworzą książki historyczne, idący w ślady Nazareńczyka opowiadają w tej książeczce o autentycznym życiu Jezusa z Nazaretu, szczególnie o Jego dzieciństwie i młodości. Czerpią informacje...

Cena: 10,00 zł

Dziesięć Przykazań Bożych Dziesięć Przykazań Bożych

Przykazania Boga przekazane za pośrednictwem Mojżesza są zaprawdę świadectwem miłości i pomocą w życiu pochodzącą od Odwiecznego i skierowaną do jego ludzkich dzieci, są esencją wszechobejmującego prawa nieskończoności. Bóg, Odwieczny, jest niezmienny; On jest taki sam, wczoraj, dzisiaj i jutro. To samo...

Cena: 8,00 zł

JEGO OKO. Buchalteria Pana Boga JEGO OKO. Buchalteria Pana Boga

W tym podstawowym dziele Gabriela wyjaśnia wielowarstwowe współzależności pomiędzy wszechświatem – makrokosmosem, a człowiekiem – mikrokosmosem. Po raz pierwszy dane nam jest głębokie wejrzenie w tę potężną sieć komunikacji, w tę wszechobejmującą sieć nadawania i odbierania, w gigantyczną...

Cena: 16,00 zł

Przesłanie z wszechświata. Tom 1 Przesłanie z wszechświata. Tom 1

Bóg nie zostawia nas, ludzi, swoich dzieci, samych. Ponownie wypowiada swoje bezpośrednie Słowo poprzez swoją prorokinię i daje odpowiedź na kluczowe pytania ludzi, szczególnie dotyczące duchowych powiązań nieobjaśnionych w Biblii: sensu i celu ziemskiego życia, wolności każdej istoty, przyczyn i skutków, nieśmiertelności duszy...

Cena: 20,00 zł

Przesłanie z wszechświata. Tom 2 Przesłanie z wszechświata. Tom 2

Bóg, Odwieczny, z mocą przemawia współcześnie. Nie mówi językiem Biblii. Po co ponownie słowo Boże? Czy Jezus nie przekazał prawdy niebios? Prawdziwy Jezus, Chrystus, nie jest tożsamy z Jezusem z nauk kościelnych. Jezus przyszedł 2000 lat temu, aby usunąć błędne nauki ówczesnych kapłanów i poprowadzić ludzi...

Cena: 20,00 zł

Przesłanie z wszechświata. Tom 3 Przesłanie z wszechświata. Tom 3

„Ja Jestem wolnym Duchem... Nie Jestem Duchem z waszych tabernakulów ani z pozłacanych kościołów. Ja Jestem Duchem miłości, wolności...”. Duch z mocą przemawia współcześnie. Rzeka proroczego słowa płynąca od tysięcy lat na nowo żłobi koryto: Bóg, nasz niebiański Ojciec, i Chrystus, Jego pierwszy ujrzany Syn...

Cena: 20,00 zł

Kazanie na Górze. Życie zgodne z Prawem Bożym Kazanie na Górze. Życie zgodne z Prawem Bożym

"Kazanie na Górze" to wyciąg z dzieła "To jest Moje Słowo. Alfa i Omega" . Zawiera ono konkretne wskazówki na co dzień dla życia zgodnego z boskimi prawami, na przykład: Jak powinienem zachowywać się wobec bliźniego? W jaki sposób zbliżę się do Boga w bliźnim? Jak mogę zmienić swoje życie, aby stać się pełnym pokoju...

Cena: 8,00 zł

Nie jesteś opuszczony Nie jesteś opuszczony

Tęsknota za dobrym, kochającym Ojcem jest w sercu każdego człowieka. Z boskich objawień spisanych w tej książce płynie do nas opieka i miłość naszego niebiańskiego Ojca i naszego Zbawiciela, Chrystusa. Oni nie tylko nas zachęcają i pocieszają, ale też życzliwie pouczają. Niebiański Ojciec prowadzi...

Cena: 18,00 zł

Opinie o produkcie (2)

Światło
12 czerwca 2011

To jest prawdziwy dar Boży. Odwieczny, który jest nieskończoną Miłością poprzez Syna swojego i brata naszego Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem prorokini Boga, Gabrieli, daje nam, ludziom i duszom, Słowo, w którym promienieje Światło, zawarta jest Droga prowadząca do zbawienia i Prawda, która wyzwala duszę poprzez pierwotną Wolność. To dzieło Miłosierdzia jest uświęcone nie przez słowa, które zawiera ale przez mądrość, która w tych słowach jest zapisana. Tak jak mówi to Jezus: "Rozpoznajcie, że w słowie zawarta jest wprawdzie Prawda, ale jest ona tylko symbolem , a nie samą Prawdą. Ten kto spogląda jedynie na słowo, nie znajdzie w nim Prawdy." Przy obcowaniu z Biblią i współczesnymi przekładami Pism świętych z jakimi się spotykamy, ta wskazówka Jezusa jest niezwykle ważna. Natomiast w tym dziele, wszystko jest wyjaśnione, sprostowane i wyprostowane tak, by każdy miał jasność absolutną tego co czyta. Tym samym kończy to czasy niewolnictwa, jakie jest sprawowane przez kościół, który nagina i wykorzystuje Słowa Jezusa Chrystusa do własnych nieczystych celów. Polecam z całego serca JAM JEST śWIATŁEM, DROGĄ I PRAWDĄ


sinus ehelon eon
29 lutego 2012

Wspaniały komentarz nic dodać nic ująć...


Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl